SSZWARZLOTMALEREI, malowidło wykonane czarną lub brunatną farbą, w efekcie dającą wrażenie ryciny. Ten rodzaj malowideł wprowadził na fajansach po raz pierwszy w Niemczech około r. 1660 Jan Schaper. Technika stosowana w malowidłach na porcelanie w w. XVIII i na początku w. XIX.