Gmina Giżycko. Zebrane pieniądze przekażą powodzianom

Zakręcić chce każdy...Mieszkańcy południowych regionów kraju, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, ciągle oczekują pomocy. Wsparcie ze strony państwa co prawda jest, ale okazuje się nie wystarczać ludziom, którzy potracili domy, pracę, swoje firmy czy gospodarstwa rolne.

Share |

 

Gazeta Giżycka | 15 - 21 lipca 2010 | rubryka: z naszej strony | strona: 2 | autor: S.K.

Odbudowa wymaga ogromnych nakładów pracy i pieniędzy. Stąd wszelkie akcje mogące pomóc powodzianom są bardzo cenne. W takie działanie włączyli się parafianie z sołectwa Sterławki Małe organizując w niedzielę, 11 lipca festyn rodzinny połączony z licytacją gadżetów na rzecz powodzian. Impreza rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez księdza proboszcza Wincentego Zalewskiego. Następnie przyszedł czas na licytacje gadżetów i występy zespołów artystycznych. Organizatorzy - sołectwo Sterławki Małe oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach - zdobyli 2200 złotych, które będą przekazane wybranej gminie zalanej przez powódź. W części artystycznej festynu zaprezentowały się zespoły: Sterławiacy, Jarzębiny i Duo VIP. Do tańca na zabawie kończącej festyn zagrała grupa Fakt. S.K.

Warsztaty garncarstwa, prezentacja mazurskiej i litewskiej ceramiki zorganizowała 'Ogniem Malowana'. Pokazy garncarstwa tradycyjnie już wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych - relacjonuje Grażyna Lachowicz - toczenie na kole jest fascynujące!

Fotogaleria