Pirometr - przyrząd pomiarowy do określania temperatury w piecu. Stożki pirometryczne są pewnym rodzajem pirometru, należą do nich np. stożki Segera ustawiane w piecu ceramicznym.

Do pomiaru temperatur używane są także pirometry optyczne, w których jasność świecenia badanego obiektu jest porównywana z jasnością obiektu wzorcowego (np. żarnika). Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała.


Czy wiesz...

Wwazy bucchero - wyrób ceramiczny o silnie połyskliwej powierzchni, produkowany przez Etrusków w pierwszej połowie VII wieku z czarnej gliny. Lepione ręcznie lub modelowane na kole, przybierały skomplikowane formy, wzbogacone ostrym rozczłonkowaniem kształtu i dekoracją plastyczną. Swój kolor zawdzięczają związkom manganu i delikatnie sproszkowanym substancjom organicznym, dodawanym do gliny.