Ceramika artystyczna - podział: zależnie od rodzaju użytych surowców oraz techniki produkcji ceramika artystyczna dzieli się na: wyroby garncarskie, fajansowe, kamionkowe i porcelanowe. Drugi podstawowy podział wyróżnia artystyczną ceramikę naczyniową oraz rzeźbę ceramiczną.