Jury podczas wyboru prac konkursowych 'Ogniem Malowana' po raz drugi na wojewódzkim przeglądzie rękodzieła artystycznego - tym razem bez nagrody!
Nagrodzone przez jury zostały żaglówki, rybki i makramy i stały się tegorocznymi pamiątkami Warmii i Mazur.

Grażyna Kopeć zgłosiła do konkursu na mazurską pamiątkę: ceramiczną kurkę, dwojaki i mazurski motyw przeniesiony na glinianą tabliczkę.
Stoisko ceramiczne spotkało się jak zwykle z dużym zainteresowaniem. Do toczenia na kole zgłosiło się wielu chętnych, a wystawione prace nagrodzili odwiedzający - kupowali na "na pniu".

- Celem Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego jest prezentacja, wspieranie i kontynuowanie tradycji sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. W ramach przeglądu odbywa się konkurs na pamiątkę z Warmii i Mazur.
Formuła Przeglądu zmierza do konfrontacji oraz szerokiej popularyzacji najcenniejszych przejawów rzemiosła artystycznego regionu Warmii i Mazur. Umożliwia on nie tylko prezentację bogactwa artystycznej aktywności twórców ludowych i rękodzielników, ale również znacznie rozszerza krąg odbiorców oraz ułatwia nawiązanie licznych kontaktów handlowych. Konkurs jest znakomitą okazją do wyszukania i wypromowania tzw. produktu turystycznego kulturowo związanego z naszym regionem i charakterystycznego jedynie dla tej części Polski - /źródło: organizator/

 

Bartek i Łukasz z Działdowa wykazali się dużą sprawnością i znajomością języka arabskiego.

Fotorelacja