Węgorzewo 1 - 27 lipca 2002. X Wakacje z ceramiką.

Było nas wielu...Warsztaty "Imaginacje ceramiczne" lipiec 2002r - pod takim hasłem odbyły się X letnie warsztaty ceramiczne w Węgorzewie.

Podstawowy kurs ceramiki organizowało Węgorzewskie Muzeum Kultury, na którym instruktorami byli znani na całym świecie ceramicy Państwo Pola i Albert Krystyniakowie.

Poświęciłam się doskonaleniu garncarstwa - toczeniu na kole - wspomina Grażyna Kopeć - po kursie zaczęłam myśleć o otwarciu własnej pracowni. Takie były początki "Ogniem Malowana"

Share |

Fotorelacja:

Wszystkich, którzy rozpoznali się na zdjęciach zapraszam do poszerzenia artykułu o własne wspomnienia.

Share |